OSP Krzywin Ochotnicza Straż Pożarna Krzywin


Pierwsze zapisy o powstaniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywinie pochodzą z 15 października 1945 r.
Założyciele wyłonili spośród siebie prezesa i komendanta. Pierwszym prezesem został dh Aleksander Zamożniewicz, a komendantem dh Stanisław Mulewski. Początkowo jednostka dysponowała jedynie sikawką konną do której konie użyczali dyżurujący gospodarze.

W 1949 r. przy jednostce powstała kapela, a rok później odbyły się pierwsze zawody sportowo-pożarnicze na szczeblu powiatowym.
W 1951 r. jednostka wzbogaciła się o pierwszą motopompę angielską o wydajności 100 l/min.
W roku 1956 krzywińska straż otrzymała wóz gaśniczy na gumowych kołach ciągnięty przez ciągnik oraz motopompę PO3.
W 1957 roku otrzymaliśmy pierwszy samochód gaśniczy „Lublin" z motopompą oraz uczestniczono w krajowych zawodach sportowo-pożarniczych w Warszawie.
W 1958 roku otrzymaliśmy samochód gaśniczy STAR 21 z motopompą i bogatym jak na tamte czasy wyposażeniem.
W 1966 roku rozpoczęto adaptację magazynu nawozowego na remizę, gdyż dotychczasowa siedziba mieściła się w niewielkim poniemieckim budynku, gdzie obecnie znajduje się Szkoła Podstawowa.
W 1976 roku wykonany z funduszy OSP Krzywin sztandar został nam wręczony przez ówczesne zarządy Gminy i Powiatu.
W okresie swojej działalności przez jednostkę przewinęło się kilka samochodów m.in. Żuk, dwa Stary 25, które po kilkuletnim użytkowaniu przekazywane były innym jednostkom straży.
W 1980 roku przy współpracy z komendą powiatową w Gryfinie rozpoczęto budowę obecnej strażnicy, w powstanie której dużo starań dołożył dh Bronisław Tessar.
Stara 266 znajdującego się do chwili obecnej w jednostce pozyskaliśmy w 1989 roku. OSP Krzywin jako chyba jedyna jednostka OSP w województwie  (przynajmniej tak było w 2004 r.) dysponuje podczepianym pługiem, który wykorzystywany jest w okresie zimowym do zapewnienia przejezdności lokalnych dróg. W tym samym roku samochód przeszedł karosację.
W roku 1997 jednostkę włączono do KSRG, co  zobowiązuje nas do utrzymywania gotowości bojowej zarówno pod względem usprzętowienia jak i aktywnym udziale naszych członków w działaniach ratowniczo gaśniczych, co czynimy. Naszymi staraniami, pozyskanymi środkami finansowymi oraz wkładem własnym staramy się przygotować i wyposażyć naszą jednostkę w najpotrzebniejszy sprzęt medyczny, ratowniczy i pożarniczy.
Od roku  2005 dysponujemy dodatkowo lekkim wozem Ford Transit. Na „pokładzie" obu wozów tj. Star i Ford znajduje się niezbędny sprzęt i wyposażenie do działań ratowniczo-gaśniczych.

 

Najcześciej czytane na naszej stronie